Palny [synonimy]

  • Zapalny.
  • Samopalny.
  • Łatwopalny.
  • Zapalający.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]