Pamiętać [synonimy]

  • Zapamiętać.
  • Popamiętać.
  • Mieć w pamięci.
  • Zachować wspomnienia.
  • Wyryć w pamięci.
  • Wbić coś do głowy.
  • Przypominać.
  • Upamiętnić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]