„Pamięć i tożsamość” Jan Paweł II

Kościół i ludzie kościoła byli zawsze w kręgu zainteresowań, szczególnie zwykłych zjadaczy chleba.  Proponujemy Wam ciekawą lekturę, do napisania której inspiracją stały się wcześniej (1993) prowadzone rozmowy między Papieżem a  Krzysztofem Michalskim i ks. Józefem  Tischnerem, założycielami Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Głównym motywem tych rozmów stał się właśnie człowiek, tak różny w swym postępowaniu na przestrzeni wieków, uwikłany w wydarzenia historyczne, a także te dnia codziennego, poszukujący swej tożsamości w różnych sytuacjach, w tym także poprzez spotkanie z Bogiem. Jest też powrót do zamachu na Papieża, sięgnijcie, chociaż nie gwarantujemy, że uzyskacie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania…

 

s