„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza [aspekt małej ojczyzny]

 • Mała ojczyzna to obszar lokalny, świat tradycji, obyczajów związany z danym miejscem.
 • Najczęściej chodzi on świat dzieciństwa i miejsce zamieszkania.
 • Mała ojczyzna to idea wspólna z wielką ojczyzną , krajem i wspólnotą ponadregionalną.
 • „Pan Tadeusz” powstawał w latach 1832-34.
 • Według niektórych źródeł miała to być sielanka.
 • Poeta chciał wskrzesić dawną Polskę, pamiątki czasów swojego dzieciństwa, tradycje znane mu z Litwy.
 • Wielu znawców próbowało dokładnie na mapie zlokalizować Soplicowo o okolice (miejsce akcji).
 • Wskazywano m.in. Tuhanowicze,  miejscowość rodzinną Maryli Wereszczakówny.
 • Szukano w okolicach Nowogródka, nieraz bardzo daleko, np w Wielkopolsce, gdzie Mickiewicz był w 1831 roku.
 • Podsumowaniem jest niejako stanowisko badacza romantyzmu Leonarda Podhorskiego-Okołowa, który uważa, że realia Soplicowa tworzą elementy wielu miejscowości (wsi i zaścianków szlacheckich) z rodzinnych stron poety.
 • Badacz wymienia m.in. Saplice, Horbatowicze, Podhajny.
 • Jak uważa bogata wyobraźnia poety przetwarzała poetycko rzeczywiste realia, które znalazły się w poemacie.