„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako gatunek literacki

„Pan Tadeusz” jest utworem odbiegającym swym charakterem od założeń literatury romantycznej, podobnie jak inne dzieła romantyczne jest utworem synkretycznym.

Utwór łączy cech:

  • powieści poetyckiej (fragmentaryczność narracji o księdzu Robaku),
  • poematu heroikomicznego (opis bitwy z Moskalami, księga IX),
  • gawędy szlacheckiej (opowieści Wojskiego),
  • powieści historycznej  (spór o zamek, postać Hrabiego),
  • baśni (opis matecznika w IV księdze),
  • poematu opisowego i idylli (opis Zosi opiekunki ogrodu i ptactwa w księdze III),
  • epopei poprzez umieszczenie n akcji w ważnym momencie historycznym (rok 1812 i wyprawa Napoleona na Moskwę), kreację wszechwiedzącego narratora, którego cechuje epicki  dystans do zdarzeń, obecność inwokacji, porównań homeryckich.

Mickiewicz zrezygnował z  następujących elementów charakterystyczne dla epopei:

  • paralelizm akcji boskiej i ziemskiej,
  • cudowność,
  • kreacje bogów i herosów.

Nazywanie dzieła Mickiewicza epopeją narodową nie jest ścisłym określeniem gatunkowym, ale wyznacza rangę tego utworu w naszej kulturze narodowej.