„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza [historia w koncercie Jankiela]

  • Jankiel to  jeden z bohaterów epopei.
  • Jest Żydem.
  • Stary człowiek słynie z poczciwości.
  • Dzierżawi dwie karczmy w dobrach Sopliców.
  • Wieki Polak patriota.
  • Bezbłędnie mówi po polsku.
  • Zna dziesiątki narodowych pieśni.

Jula Sz.