„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako epopeja narodowa

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jest epopeją narodową, ponieważ:

  • akcja rozgrywa się w przełomowym momencie historii Polski,
  • utwór ukazuje poszczególne warstwy polskiego społeczeństwa (szlachtę, magnaterię, szlachtę zaściankowa i Żydów),
  • oddaje obyczajowość początków XIX wieku,
  • nawiązuje do istotnych wydarzeń historycznych,
  • jest napisany piękna polszczyzną z ogromnym mistrzostwem,
  • odwołuje się do wartości uniwersalnych,
  • kształtuje postawy patriotyczne.

Jula Sz.