„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga IX „Bitwa” – wydarzenia]

 • Pojawienie się w Soplicowie Moskali.
 • Związanie, rozbrojenie, zakucie w dyby śpiących szlachciców, pozostawienie ich na deszczu.
 • Wstyd Dobrzyńskich.
 • Upokorzenie przeżywane przez Gerwazego.
 • Postanowienie Płuta o postawieniu szlachty przed sądem.
 • Przybycie ogromnego wozu prowadzonego przez ks. Robaka  z ukrytymi szlachcicami (Maciej Dobrzyński, Prusak).
 • Gratulacje Bernardyna dla Rosjan.
 • Poczęstunek Rosjan gorzałką.
 • Marzenie Płuta, by zatańczyć z Telimeną.
 • Niegrzeczne zachowanie wobec kobiety.
 • Spoliczkowanie oficera przez Tadeusza.
 • Sygnał Robaka do ataku.
 • Uwolnienie zatrzymanych, regularna bitwa.
 • Wezwanie Płuta na pojedynek przez Tadeusza, stchórzenie przed spotkaniem.
 • Podjęcie rękawicy przez Hrabiego i kapitana Rykowa.
 • Zdradziecki major wydaje rozkaz strzelania do Tadeusza.
 • Fortel Protazego i Wojskiego, wykorzystanie starej sernicy, przygniecenie Rosjan budynkiem, w którym produkowano sery.
 • Przechylenie szali zwycięstwa na stronę Polaków.
 • Ostatnie strzały w kierunku Gerwazego.
 • Zasłonięcie starego Klucznika przez ks. Robaka i uratowanie mu życia.
 • Podkomorzy wymusza na Rykowie poddanie się.
 • Ogłoszenie końca bitwy.