Film paradokumentalny

  • Dokument całkowicie (lub prawie) inscenizowany.
  • Dla wywołania  wrażenia autentyczności wykorzystuje poetykę filmu dokumentalnego.
  • Stara się stosować cechy charakterystyczne i techniki właściwe filmowi dokumentalnemu.
  • Gatunek serialu fabularnego w stylu dokumentalnym.