„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga VI „Zaścianek” – wydarzenia]

 • Wyjazd Woźnego z Soplicowa w celu wręczenia pozwu przeciw Hrabiemu i Gerwazemu (opis poranka i przyrody) .
 • Przybycie ks. Robaka do Sędziego.
 • Próba pokrzyżowania planów Telimeny.
 • Zdenerwowanie Robaka na wieść o wieczornej awanturze w zamku.
 • Namowa Sędziego do ułożenia się z Hrabią.
 • Rozmowa o możliwym powstaniu na Litwie.
 • Propozycja, by Sędzia  przewodził szlachcie.
 • Zgoda Sędziego na ugodę po przeprosinach Hrabiego.
 • Wyjazd ks. Robaka do dworu Hrabiego.
 • Nieobecność Hrabiego w domu, wyjazd do zaścianka w Dobrzynie.
 • Narada wśród szlachty zaściankowej, gdzie mają być omawiane ważne tematy.