„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga V „Kłótnia” – wydarzenia]

 • Rozmyślania Telimeny nad swym dalszym losem i postępowaniem wobec  mężczyzn.
 • Rozmowa z Zosią na temat pierwszego oficjalnego „występu” na dworze.
 • Zadowolenie czternastolatki z toalety (ubioru(.
 • Oczekiwanie na powrót myśliwych.
 • Ogromne wrażenie Zosi na Tadeuszu.
 • Zdziwienie Telimeny zakłopotaniem młodzieńca.
 • Ostre wymówki wobec Tadeusza.
 • „Ucieczka’ Tadeusza, spotkanie z Telimeną  w Świątyni dumania.
 • Przygoda z mrówkami, zgoda między kochankami.
 • Powrót na wieczerzę, obywającej się ponownie w zamku.
 • Rozkojarzenie niektórych z gości (asesora, Rejenta, Hrabiego, Tadeusza).
 • Zagajenie rozmowy przez Wojskiego, doskonałego gawędziarza.
 • Poczęstunek ks. Robaka z mięsa zabitego zwierza.
 • Podkomorzy sędzią w sprawie skóry niedźwiedzia.
 • Problemy przy stole, Hrabia zgłasza swoje prawa do zamku.
 • Pojawienie się Gerwazego, nakręcanie zegarów.
 • Poczucie znieważenia przez Podkomorzego, nakaz wyrzucenia starego Klucznika.
 • Wybuch kłótni, bijatyka.
 • Koniec potyczki, bez ofiar, ale zrujnowanie sali zamkowej.
 • Propozycja Gerwazego dotyczące zajazdu na Soplicowo.
 • Zgoda Hrabiego traktującego zajazd jako rycerską i romantyczną przygodę.
 • Obietnca Gerwazego związana z zaangażowaniem szlachty z Dobrzyna do zajazdu soplicowskiego dworu.