„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga VII „Rada” – wydarzenia]

 • Narada w Dobrzynie dotycząca przystąpienia do powstania.
 • Przybycie Gerwazego, próba skierowania wzburzonych szlachciców przeciwko właścicielowi Soplicowa.
 • Namawianie Gerwazego do zemsty za Jacka Soplicę.
 • Obrona Sędziego przez Bartka Prusaka.
 • Chęć wyciszenia emocji przez Jankiela, zaproszenie wszystkich do karczmy.
 • Przemowa  starego Macieja, wyproszenie całego towarzystwa ze swojego domu.
 • Pojawienie się Hrabiego.
 • Wyprawa do karczmy, suto zakrapiane gorzałką rozmowy.
 • Szarpanina szlachty między sobą.
 • Przywołanie rozjuszonej szlachty do porządku przez Hrabiego i Gerwazego.
 • Wypraawaa do Soplicowa.