„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga XII „Kochajmy się !” – wydarzenia]

 • Wojski jako gospodarz biesiady.
 • Rozmowy Sędziego z plebanem na dziedzińcu.
 • Obsługiwanie gości przez Zosię i Tadeusza(obowiązek nowych gospodarzy).
 • Prezentacja serwisu obiadowego przez Wojskiego.
 • Przybycie na ucztę Maćka Dobrzyńskiego i Gerwazego.
 • Pojawienie się Telimeny Z Rejentem.
 • Krytyczne uwagi Dobrzyńskiego na temat ubrania Rejenta.
 • Zdziwienie Hrabiego zmianą obiektu uczuć Telimeny i zainteresowanie się Podkomorzanką.
 •  Rozmowa młodych, Tadeusza i Zosi, o uwłaszczeniu chłopów.
 • Ogłoszenie decyzji nowego dziedzica Soplicowa.
 • Koncert Jankiela.
 • Polonez tańczony przez wszystkich uczestników spotkania.
 • Zakończenie poematu słowami „I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem/ a com widział i słyszał, w księgi umieściłem”.