Formuła

  • Ściśle skonwencjonalizowana grupa wyrazów, których używa się regularnie w określonych sytuacjach.
  • Może obejmować całą wypowiedź i wówczas zyskuje charakter sentencji.
  • Jest wówczas gotowym schematem mówienia o wybranych zjawiskach.
  • Niekiedy formuła obejmuje fragment tekstu i służy do budowania  większych całości.