„Pan Tadeusz” [słów kilka na temat zajazdu]

Zajazd, tj. zbrojny najazd na dwór i ziemie osoby, wobec której przedstawiane były roszczenia w sądzie.

  • W „Panu Tadeuszu” zajazd zorganizował Gerwazy.
  • Zaangażował ród Dobrzyńskich w walkę o zamek Horeszków.
  • Plan Klucznika nie powiódł się, bo pojawili się Moskale.
  • Polska szlachta zjednoczyła się wobec wspólnego wroga.