Pankracy [patron chrześcijański]

 • Żył w IV wieku.
 • Niewiele wiadomo o tej postaci.
 • Jego życie było  krótkie  i naznaczone męczeństwem.
 • Był sierotą, przybył do Rzymu z Frygii.
 • w Rzymie spotkał chrześcijan i przyjął chrzest.
 • Wkrótce stał się ofiarą prześladowań wyznawców Chrystusa.
 • Poniósł śmierć na terenie amfiteatru – w tamtych czasach publiczne egze4kucje chrześcijan z udziałem dzikich zwierząt, rozszarpujących ciała ludzi – były ulubioną rozrywką.
 • W chwili męczeńskiej śmierci Pankracy miał 14 lat.

 • Święty Pankracy uważany jest za stróża:
  • przysiąg,
  • mściciela krzywoprzysięstwa.
 • Jest patronem:
  • dzieci,
  • rycerstwa,
  • przyzywany jest podczas wiose4nnych przymrozków.
 • Dzień św. Pankracego to 12 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]