Wojna chłopska w Niemczech

 • Toczyła się w latach 1524-1525 i objęła Szwabię i Turyngię.
 • Żądania chłopów zawarte zostały w 12 artykułach.
 • Domagano się:
  • zwrotu zagarniętych przez feudałów użytków gminnych,
  • zmniejszenia renty feudalnej i dziesięciny,
  • swobodnego wyboru proboszczów przesz ludność.
 • Radykalizm haseł spowodował wspólne wystąpienie książąt przeciw chłopom.
 • Przywódca Thomas Müntzer (1489-1525), anabaptysta, teolog ewangelicki, jeden z pierwszych przywódców reformacji protestanckiej, trafił do niewoli pod Frankemnhausen i po torturach ścięty.
 • Na wsie spadły represje i została zwiększona renta feudalna.