Państwo [synonimy]

  • Kraj.
  • Mocarstwo.
  • Republika.
  • Królestwo.
  • Kolonia.
  • Metropolia.
  • Imperium
  • Księstwo.
  • Dominium.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]