Papier [synonimy]

  • Karton.
  • Bibuła.
  • Brystol.
  • Tektura.
  • Preszpan.
  • Surowiec.
  • Kartka.
  • Świstek.
  • Makulatura.
  • Papierzysko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]