Paralelizm kompozycyjny

Paralelizm kompozycyjny to taki sposób komponowania tekstu poetyckiego, że powtarzane sa analogiczne elementy tematyczne, występuje podobieństwo budowy poszczególnych części kompozycyjnych, a także następujących po sobie motywów. Często w tym sposobie kompozycji wykorzystuje się refreny czy zestawienia motywów przyrodniczych i uczuciowych (z wykorzystaniem analogii lub kontrastu).