„Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego [jako gatunek literacki]

  • „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego to przykład modnej w połowie XVIII wieku powieści epistolarnej, czyli powieści w listach.
  • Funkcję narracji pełnią e tym przypadku listy bohaterów, obrazujące zdarzenia w ich subiektywnym spojrzeniu.
  • Z  listów tych wyłania się postać szlachetnego młodzieńca, który przeżywa rozterki filozoficzne, emocjonalne i etyczne, nazywane wówczas „bólem świata” (tzw. weltschmerz).
  • Ze względu na uniwersalny charakter wyrażonych tu niepokojów jednostki powieść zdobyła ogromną popularność w całej Europie.
  • Werteryzm jeszcze przed bajronizmem stał się typowym rysem europejskiego romantyzmu.
  • Powieść tego typu miesza gatunek epicki (relacje ze świata) z liryką uczuć i przeżyć.
  • Taki gatunek stał się dlatego doskonałym przedstawicielem sentymentalizmu.