„Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego [jako gatunek literacki]

  • „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego to przykład modnej w połowie XVIII wieku powieści epistolarnej, czyli powieści w listach.
  • Funkcję narracji pełnią e tym przypadku listy bohaterów, obrazujące zdarzenia w ich subiektywnym spojrzeniu.
  • Powieść tego typu miesza gatunek epicki (relacje ze świata) z liryką uczuć i przeżyć.
  • Taki gatunek stał się dlatego doskonałym przedstawicielem sentymentalizmu.