Parenteza

  • Struktura składniowa, w ramach której  człon wypowiedzi wzięty jest w nawias.
  • W tekście mówionym zaznacza się to ściszeniem głosu i obniżeniem tonu.
  • Wtrącenie sygnalizuje, że jest to informacja mniej istotna.
  • Stanowi niejako dygresję, uzupełnienie, uszczegółowienie treści.
  • Wprowadzenie parentezy wzbogaca tekst dodatkowymi wiadomościami.