Rydel

Rydel jest przedstawiony raz jako spokojny człowiek, to znów jako literat.