Park Zdrojowy w Busku [Świętokrzyskie]

Park Zdrojowy to najpiękniejsza część miasta. Powstał w XIX (1833 r.) wieku, a stworzył go ogrodnik Ignacy Hanusz. Zaprojektował go  Henryk Marconi. W parku wyodrębniono trzy części: ogrodzony ogród łazienkowski o pow. 16 ha z sanatorium „Marconi” i fontanną w centrum, Aleję Mickiewicza, z długą na 850 metrów promenadą z dwoma rzędami drzew (głównie kasztanowców), która łączy ogród łazienkowski z rynkiem. W kwadracie ulic Rokosza, Lipowej, Waryńskiego i alei Kasztanowej powstał nowy park zdrojowy. Ładnie utrzymany park o charakterze ogrodu francuskiego jest zamknięty gmachem dawnych łazienek – obecnie sanatorium Marconi. W pobliżu Sanatorium „Marconi” znajduje się muszla koncertowa, gdzie zawsze można odpocząć, często przy dźwiękach muzyki koncertujących w muszli artystów.

Główny ciąg spacerowy parku zdrojowego stanowi Aleja Marzeń. Spośród ponad 4500 drzew, w tym ok. 12% w wieku ponad 100 lat, najliczniej w parku występują klon pospolity, jesion wyniosły, klon jawor, klon polny, grab pospolity, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, wiąz szypułkowy. Spotkać też można brzozę brodawkowatą, modrzew europejski, czeremchę pospolitą. Szczególnie zaś cenne są kłęk kanadyjski, platan klonolistny, kasztanowiec żółty, katalpa bignoniowa. Podczas spacerów można spotkać mnóstwo zaprzyjaźnionych z człowiekiem wiewiórek, które jedzą z ręki. Piękne miejsce spacerów stanowi również Aleja Topolowa, wzdłuż której położona jest najnowsza część parku łazienkowskiego oraz aleja nad Maskalisą. Z jednej jej strony rosną dwa wiekowe dęby z początków XIX wieku – pomniki przyrody.

Pocztówka KAW, 1980

Tutaj także wybudowano nowe korty tenisowe. Z drugiej strony znajduje się źródło „Henryk” z solanką jodobromową. Za położonymi w pobliżu ogrodami działkowymi znajduje się źródło „Anna”. W rogu parku znajduje się dawna oranżeria i dom ogrodnika Ignacego Hanusza, zaprojektowane przez H. Marconiego. Dom zrekonstruowano w 1982 roku, nazywano go „Imosówką” na cześć mieszkającego tam w latach 1955 – 1970 – Tadeusza Imosy[1].

 

[1] Tadeusz Imosa – ogrodnik, wieloletni opiekun buskiego parku.