Partenopajos [mitologia[

  • Wódz arkadyjski, uczestnik wyprawy Siedmiu przeciw Tebom.
  • Syn Atalanty i Meleagra (lub Hippomenesa).
  • W dzieciństwie został porzucony przez matkę w górach jako nieślubne dziecko.
  • Wg jednej z wersji – jego imię pochodzi od góry Partenion, na której został odnaleziony przez pasterzy i wychowany razem z Telefosem.
  • Wg innej wersji jego imię wiąże się z „dziewictwem” (parthenos) i niechęcią jego matki do zamążpójścia.
  • Zginął pod  murami Teb.
  • Jego syn – Promachos lub Stratolas uczestniczył w wyprawie Epigonów.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły