Pasja

  • Utwór muzyczny liturgii pasyjnej.
  • Jego treścią jest męka Chrystusa.
  • Powstała w XII wieku w ramach  chorału gregoriańskiego.
  • Związana byłą  z melorecytacją tekstu podzielonego na 3 partie.
  • Pierwsze wielogłosowe pasje pochodzą z XV wieku.
  • Na początku XVII wieku powstał nowy typ pasji polegający na współudziale  części recytatywnych, aryjnych, chóralnych i instrumentalnych.