Pasywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Pasywny, bez inicjatywy, bierny, nieaktywny, obojętny.
  • Przeciwstawne:
    • aktywny,
    • czynny,
    • energiczny