Paweł z Tarsu

Paweł z Tarsu

(właściwe pełne nazwisko: Paul the Apostle)

(Data śmierci 64–67,  Rzym)

Urodził się w Grecji, nosi imię Szweł, Szaweł.

Uzyskał wykształcenie i wychowanie w zgodzie z zasadami religii żydowskiej.

Odrzucał nauki  Jezusa, był przeciwnikiem chrześcijaństwa.

Podczas podróży do Damaszku doznał objawienia i całkowicie się zmienił.

Stał się od tego czasu gorliwym wyznawca chrześcijaństwa.

Pod imieniem Paweł stał się propagatorem nowej wiary, wiele podróżował krzewiąc chrześcijaństwo.

Był misjonarzem, zakładał zbory chrześcijańskie,

Tworzył listy do wiernych.

Ostatnią swą podróż odbył do Rzymu i tam zginął, były to czasy okrutnego Nerona, gdzie prześladowano chrześcijan.