Pax [mitologia]

  • Pax = pokój.
  • Personifikacja Pokoju.
  • Utożsamiana z jedną z hor.
  • Grecka Eirene.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły