„Pejzaż” Kazimiera Iłłakowiczówna

  • Utwór ze zbioru „Połów” (1926).
  • Składa się z 4 strof po 6 wersów.
  • Ilustruje obrazy „cichych ogrodów tęsknoty”.
  • Czytelnik obserwuje kształty i barwy natury, cudownie tworzące poetycki obraz.
  • Obraz zawiera elementy realistyczne i fantastyczne.
  • Razem z poetką /podmiotem lirycznym odbiorca przeżywa nieustannie przyrodę.
  • Przyroda tworzy azyl, gdzie każdy ma możliwość się przed złem.
  • To tu można znaleźć Szczęście, ważne dla każdego, także i autorki, dlatego zapisane wielką literą.
  • Iłłakowiczówna często pisała o przyrodzie ukochanej Wileńszczyzny.
  • Wiersz jest melodyjny, zawiera wyrazy o różnym zabarwieniu, zdrobnienia i zgrubienia.