„Żeglarz” Jerzego Szaniawskiego

 • Dramat z 1925 roku, kiedy po raz pierwszy został wystawiony.
 • Opublikowany w 1930 razem z e sztukami „ptak”, „Adwokat i róże”.
 • Trzyaktówka, która ilustruje powstawanie mitów w społeczeństwie.
 • Pokazuje, że legenda bywa ważniejsza niż prawda historyczna.
 • Stanowi  potwierdzenie, że społeczeństwo potrzebuje bohaterów, szuka wzorów do naśladowania.
 • Mit potrafi jednoczyć ludzi, staje się powodem do dumy.
 • Zabija szarość egzystencji, zaspokaja tęsknotę za ideałami.

Treść w zarysie:

 • Przygotowania do obchodów 50. rocznicy bohaterskiej śmierci Kapitana Nuta.
 • Przypomnienie, że nie oddał statku w ręce wroga, podpalił go więc i zginął.
 • Duma mieszkańców z takiego rodaka, wywodzącego się z ich miejscowości.
 • Zamówienie pomnika u młodego rzeźbiarza.
 • Wielkie dzieło Rektora na temat bohatera.
 • Praca młodego historyka Jana poszukującego informacji i pamiątek po bohaterze.
 • Przedstawienie notablom  (Rektor, Przewodniczący, Admirał) informacji odmiennych od legendy.
 • Sylwetka bohatera: przeciętny marynarz, nadużywający alkoholu, niezbyt przystojny, o krępej posturze, zdolny do przemocy wobec kobiety, nie zginął bohatersko, ale uciekł z płonącego okrętu.
 • Zapowiedź Jana dotycząca ogłoszenia prawdy.
 • Zabiegi uniemożliwiające mu takie działanie.
 • Niezwykłe koligacje rodzinne Jana, obietnica spadku.
 • Spotkanie w winiarni Doktorowej, obserwacja uroczystości.