Pękać [synonimy]

  • Trzaskać.
  • Rozbijać.
  • Rozprysnąć.
  • Rwać.
  • Niszczyć.
  • Tłuc.
  • Kruszyć.
  • Łamać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]