Pęta [synonimy]

  • Więzy.
  • Kajdany.
  • Okowy.
  • Okucia.
  • Dyby.
  • Zasadzka.
  • Łańcuchy.
  • Łyka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]