Pić [synonimy]

  • Spijać.
  • Chlać.
  • Pociągać.
  • Wypić.
  • Wytrąbić.
  • Wybębnić.
  • Napić się.
  • Opić się.
  • Ukoić pragnienie,

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]