Pieczęć [synonimy]

  • Pieczątka.
  • Stempel.
  • Znak.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]