Pieczywo [synonimy]

 • Wypiek.
 • Chleb.
 • Chałka.
 • Rogal.
 • Bułka.
 • Obwarzanek.
 • Maca.
 • Ciasto.
 • Bochen.
 • Placek.
 • Strucla.
 • Babka.
 • Sękacz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]