Piekło [synonimy]

  • Głębia.
  • Czeluści.
  • Hades.
  • Kraina cieni.
  • Ogień piekielny.
  • Gehenna.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]