Penaty [mitologia]

  • Bóstwa rzymskie opiekujące się domem.
  • Obok larów i Westy miały swoje posążki w atrium domowym, gdzie znajdował się ich obraz.
  • Ponadto część każdego posiłku wrzucano do ognia jako ofiarę dla nich.
  • W Rzymie istniał również kult penatów jako bóstw opiekuńczych państwa.
  • Sprawował go najwyższy kapłan w świątyni Westy.
  • Niekiedy przedstawiano penaty jako dwóch siedzących młodzieńców.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły