Performance

  • Rodzaj inscenizacji podobnej do happeningu.
  • Uznawany za sztukę żywą.
  • Stanowi sytuację artystyczną, gdzie artysta jest  twórcą, jak i materią sztuki.
  • Ograniczona jest w jego przypadku wszelka dowolność.
  • Całość jest dokładnie reżyserowana.
  • Celem jest szokowanie publiczności i chęć zwrócenia uwagi na określony problem.
  • Performance łączy ze sobą takie elementy jak: muzyka, plastyka, teatr i balet.
  • Przedstawiciele nurtu to: Christo, Walter de Maria,  Dennis Oppenheim,
  • Polska: przedstawiciele- Cezary Bodzianowski, Włodzimierz Borowski, Jerzy Bereś.