Sztuka ciała [body art]

  • Nurt w sztuce, który pojawił się w połowie lat 60. XX wieku.
  • Wykorzystywany w happeningach czy jako performance.
  • Jej założeniem jest wykorzystanie ciała ludzkiego jako tworzywa.
  • Wszelkie działania w tym zakresie odbywają się najczęściej  na oczach publiczności, z którą artysta nawiązuje bezpośredni kontakt.
  • Pojęcie wykorzystywane jest szeroko, np. tańcu, fotografii, teatrze, rzeźbie czy sztuce video.