Konceptualizm

  • Nurt w sztuce lat 60. XX wieku.
  • Swoje apogeum osiągnął w latach 70. ubiegłego stulecia.
  • Nazywany również sztuką pojęciową, zdematerializowaną.
  • Jego założeniem było ograniczenie znaczenia samego dzieła sztyki na rzecz podniesienia roli twórcy, zamysłu i koncepcji.
  • Odbiorcy nie otrzymywali konkretnych przedmiotów artystycznych, a jedynie ich szklice, plany, notatki.
  • Przedstawicielami kierunku byli m. in.: Jan Dibbets, Joseph Kosuth, Robert Barry, w Polsce Jarosław Kozłowski.