Pozytywistyczny realizm

Realizm uznaje się za dominujący prąd literacki okresu pozytywizmu, którego istotne cechy to:

  • iluzja rzeczywistości, świat przedstawiony w literaturze jest prawdopodobny do rzeczywistego,
  • zasada typowości poprzez ukazanie reprezentatywnych sytuacji, wydarzeń, postaci, zjawisk, procesów,
  • obiektywizm,
  • mnogość szczegółów,
  • zachowanie cyklu przyczynowo-skutkowego w przedstawianiu wydarzeń,
  • język prosty, potoczny, dostosowany do środowiska,
  • jednostka przedstawiana jako element społeczeństwa,
  • ukazywanie wszystkich grup społecznych (panorama społeczeństwa),
  • różne wymowy utworów: dynamiczna, dydaktyczna, często krytyczna lub satyryczna.