„Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań” Franz Ruppert

Dziś proponujemy Wam kolejny tom z serii wydawniczej „Terapia Traumy”, która próbuje odpowiedzieć na pytania , co porusza duszę ludzką i co sprawia, że  dusza choruje. To historia różnych uwikłań przeciwstawionych dążeniu człowieka do autonomii. Autor analizuje szereg uwikłań, które mogą prowadzić do problemów psychicznych  (np. lęków, uzależnień czy depresji). Czytelnik pozna sposoby rozpoznawania i leczenia traumy. W poszczególnych rozdziałach ( m. in. Na zawsze twój – na na zawsze sam, Co to jest symbioza, Symbioza jako koncepcja psychologiczna, Co to jest autonomia?, Konstruktywne i destruktywne formy symbiozy, Trauma jako przyczyna zaburzeń psychicznych, Symbioza między rodzicami i dziećmi, Trauma symbiotyczna, uwikłania symbiotyczne, ustawienia traumy zorientowane na więzi, Uwolnienie od uwikłań symbiotycznych, Nadzieja),  każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego polecamy tę pozycję nawet osobom wyjątkowo silnym psychicznie.