Perspektywa filmowa

  • Kąt, pod jaki ustawiana bywa kamera w stosunku do planu filmowego.
  • Wyróżnia się następujące odmiany perspektywy w tym obszarze:
    • niska (ujęcie od dołu),
    • wysoka (ujęcie z góry),
    • neutralna (kamera na tej samej wysokości, co osoba lub przedmiot filmowane),
    • subiektywna (kamera ustawiona na wysokości wzroku jednej z filmowanych postaci).