Ruch kamery filmowej

  • Filmowanie planu przy użyciu ruchomej kamery zwiększa dynamikę przedstawianych wydarzeń.
  • Ułatwia również kierowanie uwagi widza na wybrane elementy.
  • Najczęściej stosuje się następujące ruchy kamery:
    • panoramę, tj. powolny obrót kamery w poziomie lub pionie, ułatwia śledzenie danego obiektu,
    • najazd, tj. zbliżenie kamery do obiektu w celu ujawnienia szczegółów,
    • odjazd, tj. oddalanie kamery od obiektu, często z zatarciem szczegółów, na zakończenie danej sceny, filmu.