„Pierścień i róża” Williama Makepeace’a Thackeray’a

 • Baśniowa powieść dla młodzieży.
 • Stanowi parodystyczne nawiązania do Bajek babci Gąski Charlesa Perraulta.
 • Dzieło cenione i popularne, którego dominującą cechą jest komizm.
 • Powieść napisana z wdziękiem i poczuciem humoru.
 • Tytułowe pierścień i róża to dart, które otrzymują od Czarnej Wróżki jej chrześniacy.
 • Są to książę Lulejka i królewna Różyczka.

 • Akcja  rozgrywa się w dwóch fikcyjnych państwach, Paflagonii i Krymatatarii, w których rządzą uzurpatorzy – król Walorozo w pierwszym z nich i król Padella w drugim.
 • Bohaterami powieści są młodzi reprezentanci rodzin królewskich obu państw, zarówno panujących uzurpatorów, jak obalonych przez nich prawowitych władców.
 • W losy bohaterów wplecione są motywy fantastyczne.
 • Wymienić należy przede wszystkim: magiczny pierścień Angeliki, córki króla Waloroza, dzięki któremu zakochują się w niej mężczyźni, a także magiczną różę Bulby, syna króla Padella, sprawiająca, że zakochują się w nim kobiety.
 • Kłopoty miłosne „przybierają na sile’, kiedy magiczny pierścień trafia w ręce Rózi, prawowitej spadkobierczyni króla Krymatatarii, będącej  służącą w pałacu władcy-uzurpatora.
 • Komplikuje się także intryga polityczna, tym bardziej, że wtrąca się  Czarna Wróżka, by udzielić magicznej pomocy księciu Lulejce walczącemu o odzyskane tronu Paflagonii.