Pierwszy raz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pierwszy raz przysłówek Pierwszy raz to zrobiłem.