Pewnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pewnie przysłówek Wszedł pewnie na szczyt.
partykuła wątpiąca To pewnie plotki.