Pewno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pewno przysłówek Pewno nie zrobiłeś tego dla mnie.