Paruset [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
paruset liczebnik nieokreślony Paruset ludzi wzięło udział w strajku.